Loading...

TP.HCM công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa năm học mới khi nào?

Theo kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022, TP.HCM sẽ công bố kết quả lựa chọn sách vào cuối tháng 3.

Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022 của Sở GD-ĐT TP.HCM có quy định tiến độ thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa cho năm học mới. Cụ thể, sau khi nhận danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt, thì từ giữa tháng 2 đến tháng 3, các cơ sở giáo dục tự nghiên cứu, thảo luận và đề xuất lựa chọn sách giáo khoa. Các trường tiểu học, THCS gửi kết quả về phòng giáo dục để phòng tổng hợp gửi về Sở.

Từ kết quả lựa chọn của các trường, các quận, huyện, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa thành phố tập trung thảo luận, bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số sách giáo khoa cho mỗi môn học và tổng hợp, báo cáo kết quả nghiên cứu bằng văn bản về Chủ tịch Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có chữ ký của các thành viên hội đồng dự họp, chuyển giao cho Sở.

Sở tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các hội đồng và có văn bản trình UBND thành phố. UBND thành phố sẽ xem xét, quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa.

Và cũng trong kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022 của Sở GD-ĐT TP.HCM có dự kiến thời điểm công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa từ ngày 28 đến ngày 31.3. Sở thông báo danh mục sách giáo khoa được UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt đến các trường học và hướng dẫn các trường sử dụng sách theo quy định của pháp luật.

Sở báo cáo Bộ GD về danh mục sách giáo khoa được TP.HCM lựa chọn, cung cấp thông tin bằng văn bản cho các nhà xuất bản về danh mục, số lượng cần cung ứng cho các trường cùng thời điểm công bố danh mục sách giáo khoa được phê duyệt.

Tin liên quanTiêu chí chọn sách giáo khoa trên thế giới Lựa chọn SGK mới lớp 2, lớp 6 ra sao?TP.HCM lựa chọn sách giáo khoa cho năm học mới như thế nào?

>> Xem thêm: 

Bài nhảy flashmob của học sinh cấp 3 xem vừa rưng rưng vừa nổi da gà vì quá đỉnh: cả niềm tự hào Việt Nam gói gọn trong 3 phút

Tuyển sinh khối ngành sức khỏe, thí sinh cần lưu ý gì?

Hà Nội đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ngay từ ngày đầu học sinh trở lại trường

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều