Loading...

Tòa tuyên phá sản Công ty Cho thuê tài chính II

Tổng nợ phải thu của Công ty Cho thuê tài chính II (ALCII) là trên 15.700 tỷ đồng và gần 32.400 USD. Tổng nợ ALCII phải trả cho các chủ nợ và khách hàng là trên...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều