Loading...

Tình trạng thiếu nguồn cung đồng trên toàn cầu sẽ dịu bớt vào 2020

Nhà máy luyện đồng hàng đầu của Nhật Bản PPC dự đoán nguồn cung và tiêu thụ đồng tinh luyện trên toàn cầu sẽ tăng tương ứng 1,7% và 1,5% vào năm 2020 so với...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều