Tiếp tục có thêm ngân hàng tăng lãi suất huy động lên sát 9%/năm

Khảo sát trên thị trường hiện nay đã có khoảng 5-6 ngân hàng có lãi suất dao động quanh 9%/năm (từ 8,8%-10,2%/năm).

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều