Thủy sản Hùng Vương (HVG) tiếp tục muốn bán vốn tại các công ty con

Lần này, Thủy sản Hùng Vương muốn thoái vốn tại Agifish và 1 công ty con khác.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều