Loading...

Thủy sản Camimex (CMX): Lãi quý 3 đi lùi, giảm hơn 1 nửa so với cùng kỳ

Kết thúc 9 tháng năm 2019 Camimex mới hoàn thành được 29% mục tiêu về doanh thu và 38% mục tiêu về LNST.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều