Loading...

Thuduc House báo lãi ròng quý 2 gấp đôi cùng kỳ

Kết thúc 6 tháng đầu năm Thuduc House hoàn thành được 71% mục tiêu về doanh thu và 46% mục tiêu về lợi nhuận.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều