Hai đồng chí giới thiệu về sự hình thành, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đồng minh thanh niên XHCN Kim Nhật Thành. Các chương trình giao lưu, hợp tác giữa hai bên thời gian qua đạt được kết quả tốt; hai bên đã trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao, giúp thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa thanh niên Việt Nam và CHDCND Triều Tiên.

Thay mặt T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trao tặng quà lưu niệm cho đồng chí Jon Yong Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đồng minh Thanh niên XHCN Kim Nhật Thành cũng trao tặng quà lưu niệm cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.