Loading...

Thủ tướng giao các bộ lập 39 quy hoạch ngành quốc gia với tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 995/QĐ-TTg giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Thủ tướng giao các bộ lập 39 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng có 27 quy hoạch như: Quy hoạch mạng lưới đường bộ, đường sắt; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển, cảng hàng không, sân bay; Quy hoạch tổng thể về năng lượng; Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội; Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế... do các bộ: Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Xây dựng tổ chức lập.

Trong sử dụng tài nguyên, các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an được giao nhiệm vụ lập 10 quy hoạch như: Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lâm nghiệp...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia, nhằm bảo đảm tính thống nhất của quy hoạch ngành quốc gia với các quy hoạch cấp quốc gia quy định tại Luật Quy hoạch.

Nguyên Nguyên

>> Xem thêm: 

VNPT chính thức phát sóng 5G thương mại

Lo ngại gia tăng nguồn cung, giá dầu đi xuống phiên cuối tuần

Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều