Loading...

Thứ trưởng Bộ KHCN: Không nên quá lạc quan về khởi nghiệp ở Việt Nam, câu nói “nhiều bạn ngáo giá” cũng có hàm ý nhất định

Statup trên thế giới khi tăng trưởng cao đều dựa trên sáng chế, ý tưởng mới, cũng như kết quả nhờ vào sự tích luỹ khoa học công nghệ, Thứ trưởng KHCN Bùi...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều