Loading...

Thiên thạch có nguy cơ xóa sổ con người đang tiến về phía Trái Đất

Nếu thiên thạch 1998 OR2 có tốc độ 8,7 km/s va vào Trái Đất, nó sẽ chấm dứt sự tồn tại của con người nhưng chỉ có 1/50.000 khả năng viễn cảnh này xảy ra.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Xem thêm:

nguy cơ xóa sổ


Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều