Loading...

Thị trường trái phiếu của Việt Nam đạt gần 53 tỷ USD

Theo ADB, mức tăng trưởng này chủ yếu là nhờ mức tăng 3,2% của thị trường trái phiếu chính phủ, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có dấu hiệu...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều