Loading...

Thép Nam Kim: Đóng cửa thêm chi nhánh, nhân sự cấp cao biến động sau hợp tác với SMC, muốn giành lại thị phần nội địa trong lúc đối thủ bận tái cấu trúc

Giới phân tích cho rằng, doanh số trong nước của Thép Nam Kim (NKG) đang cải thiện khi HSG giảm tốc việc đánh đổi tăng trưởng sản lượng cho khả năng sinh lời.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều