Thêm hàng loạt cổ phiếu vừa bị tạm ngừng giao dịch, bị kiểm soát hoặc bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường

Tiếp sau 8 mã chứng khoán bị tạm ngừng giao theo công bố trước đó, đến nay thêm hàng loạt doanh nghiệp nhận thông báo từ Sở GDCK Hà Nội.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều