The Matrix One, tổ hợp căn hộ cao cấp trung tâm Mỹ Đình - ảnh 1