Loading...

Thế giới Di động: Lợi nhuận 8 tháng tăng trưởng 37%, cổ phiếu tiếp tục phá đỉnh

Luỹ kế 8 tháng, MWG đã thực hiện được 63% kế hoạch doanh thu và 76% kế hoạch LNST cả năm.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều