Loading...

Thay đổi thời hạn công bố điều kiện đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo Thông tư 19/2018/TT-BCT ngày 19-7-2018, quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 3-9-2018, thời hạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nội dung công bố điều kiện đầu tư - Kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản pháp quy được ban hành.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ phải trình văn bản hợp nhất cho bộ trưởng ký xác thực trong thời hạn cụ thể như sau: Đối với văn bản của Chính phủ, Thủ tướng là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản sửa đổi, bổ sung do Văn phòng Chính phủ gửi đến; Đối với Thông tư/Thông tư liên tịch là 5 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm hoàn thành việc hợp nhất và trình bộ trưởng ký xác thực văn bản hợp nhất.
Ban Bạn đọc

>> Xem thêm: 

Công tố viên đối đầu mafia

Chủ xe hay người lái phải nộp phạt khi vi phạm luật giao thông?

5 ngày truy tìm nhóm chiếm đoạt 500 tỷ đồng

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều