Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Thành phố đôn đốc việc thoái vốn nhà nước và niêm yết trên sàn chứng khoán

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, doanh nghiệp đẩy nhanh việc thoái vốn nhà nước và niêm yết trên sàn chứng khoán.

Cụ thể, thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở, ngành là thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố, đôn đốc việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; nghiêm túc thực hiện việc thoái vốn, đăng ký niêm yết trên Thị trường chứng khoán và giao dịch trên sàn UPCom. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát việc quản lý, sử dụng các địa điểm đất của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa năm 2018, báo cáo UBND thành phố.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành là thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố, phát hiện, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, công khai, minh bạch và có hiệu quả...

Khánh Khoa
Loading...
Bình luận của bạn !

Tin đọc nhiều
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều