Loading...

Tháng 8 đầy biến động của thị trường tài chính: Những gì đang diễn ra giống với thời điểm 'tiền khủng hoảng' năm 1999 hay 2007?

Những sự kiện hỗn loạn nhất trên thị trường tài chính ở thời gian gần đây đều diễn ra vào cuối mùa hè, trong đó có tháng 8 của những năm 1989, 1998, 2007,...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều