Loading...

Thẩm định sách giáo khoa lớp 2 mới vào tháng 6

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo năm nay sẽ tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2, dự kiến vào tháng 6 và tháng 9.

Mỗi đợt thẩm định kéo dài khoảng 3 tháng. Các môn học và hoạt động giáo dục được thẩm định gồm Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm và Tiếng Anh.

Để đảm bảo chất lượng cho công tác thẩm định sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập huấn cho đội ngũ tham gia vào các hội đồng quốc gia thẩm định sách. Mục tiêu là để thành viên có thông tin đầy đủ về chương trình tổng thể, chương trình môn học, nội dung liên quan khác. Công tác này dự kiến diễn ra vào tháng 5.

"Sau quá trình tập huấn, các thành viên tham gia sẽ được Ban tổ chức cân đối thành phần để tham mưu Bộ trưởng thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 2", Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin.

Đầu tháng 6, Bộ sẽ thông báo việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 lần thứ nhất để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi bản mẫu sách giáo khoa và hồ sơ đề nghị thẩm định về Bộ.

Từ tháng 7 đến tháng 9, các hội đồng thẩm định sẽ làm việc tập trung, thẩm định bản mẫu sách giáo khoa qua hai vòng để đề xuất Bộ trưởng xem xét, phê duyệt. Những bản mẫu sách giáo khoa được đánh giá "Đạt nhưng cần sửa chữa" hoặc "Không đạt" ở lần thẩm định đầu, nếu đơn vị có nhu cầu, có thể gửi hồ sơ đề nghị thẩm định trong lần hai vào tháng 9.

Dương Tâm

>> Xem thêm: 

Những du học sinh chọn ở lại châu Âu: Muốn nhường chuyến bay cho bạn khác, không muốn thêm gánh nặng cho y tế Việt Nam

Khánh Hòa: Giáo viên không được tự ý ra ngoài tỉnh

Giảng viên 74 tuổi lên lớp mùa dịch, đặt búp bê ở hàng ghế đầu vì không thoải mái khi giảng trong một phòng trống

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều