Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Tăng cường kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ trên tinh thần 5 rõ

Quyết tâm trong chỉ đạo

Nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định, TTHC và các vấn đề dân sinh bức xúc, UBND quận Hà Đông thực hiện nghiêm túc việc công khai số điện thoại đường đây nóng trên Cổng thông tin điện tử quận tiếp nhận phản ánh kiến nghị qua Hộp thư góp ý đặt tại bộ phận “một cửa” và Ban tiếp công dân quận; qua chuyên mục “Bạn đọc hỏi- Cơ quan chức năng trả lời” trên Cổng thông tin điện tử quận.

Trong quý I-2018, quận tiếp tục cập nhật ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi, phục vụ chỉ đạo điều hành của TP Hà Nội. Hệ thống phần mềm quản lý văn bản của quận thường xuyên được nâng cấp, có phản ánh trạng thái hồ sơ công việc. 100% văn bản chỉ đạo điều hành của UBND quận, Chủ tịch UBND quận được thực hiện gửi qua phần mềm.

UBND quận đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan chuyên môn, UBND các phường thuộc quận năm 2018 với mục tiêu theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các đơn vị trực thuộc trong triển khai Chương trình tổng thể CCHC của quận hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo sự đột phá về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Quý 1-2018, đoàn kiểm tra công vụ của quận đã tiến hành kiểm tra đột xuất 13/17 phường; nêu những ưu điểm; đồng thời chỉ ra tồn tại, thiếu sót của từng đơn vị, yêu cầu nghiêm túc khắc phục. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về CCHC cũng được quận chú trọng thực hiện.

Tăng cường kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ trên tinh thần 5 rõ - ảnh 1
Công dân đến giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận “một cửa” UBND quận Hà Đông. Ảnh: N.M

Đạt kết quả tốt trên nhiều mặt

Trong công tác cải cách TTHC: UBND quận và UBND 17 phường thuộc quận thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định; 100% TTHC thực hiện tại quận và phường được xây dựng quy trình ISO 9001:2008 và niêm yết công khai theo các hình thức quy định.

Với công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC: UBND quận đang thực hiện rà soát 272/316 TTHC; số TTHC được rút ngắn thời gian: 250/272, đạt tỷ lệ 91,9%. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường đã rà soát gần 160 thủ tục; tỷ lệ trung bình rút ngắn thời gian thực hiện đạt 86,8%.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động đúng quy định, làm việc sáng thứ 7 hàng tuần; tiếp nhận, giải quyết 100% TTHC thuộc thẩm quyền; công khai kết quả giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị trên màn hình cảm ứng đặt tại bộ phận “một cửa”. Việc công khai được thực hiện hàng ngày, đảm bảo công khai đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, dễ tiếp cận.

Trong quý I, bộ phận “một cửa” quận đã tiếp nhận 2.501 hồ sơ và 100% số hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn, trong đó có 1.338 hồ sơ giải quyết trước hạn, không có hồ sơ trả quá hạn. Tổng số hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3 là 822, trong đó đã giải quyết 798 hồ sơ, trả đúng hạn 100%; không có hồ sơ trả quá hạn. Tổng số hồ sơ tiếp nhận của 17 phường là 9.048 hồ sơ, đã xử lý 9.032 hồ sơ đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,9%. Số hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 tiếp nhận của 17 phường là 1.684; đã giải quyết 1.604; trả đúng hạn 100%; không có hồ sơ trả quá hạn.

Việc cập nhật ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi, phục vụ chỉ đạo điều hành của TP Hà Nội được quận tích cực thực hiện. Phần mềm quản lý văn bản của quận thường xuyên nâng cấp. UBND quận cũng đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan chuyên môn, UBND các phường thuộc quận trong năm 2018 với mục tiêu theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính.

Cải cách tổ chức bộ máy được UBND quận Hà Đông và UBND các phường thuộc quận liên tục sắp xếp, rà soát, kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Ngoài ra, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là vấn đề cốt yếu được quận chú trọng thực hiện thông qua việc chuyển đổi vị trí công tác và thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn. Công tác cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính cũng là việc được quận rất quan tâm.

Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND TP và các Sở để triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch CCHC. Quận tiếp tục thực hiện các nội dung: Áp dụng Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan chuyên môn và các phường thuộc quận; rà soát quy trình để rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền; công khai kết quả giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo quy định; nghiên cứu đề xuất giảm thành phần hồ sơ giải quyết TTHC phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ cương hành chính tăng cường kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ trên tinh thần 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”….

Linh Anh

>> Xem thêm: 

Bộ Y tế: Dương tính với ấu trùng sán lợn chưa cần điều trị

Nữ giám đốc bị kết án 14 năm tù vì lừa người xuất khẩu lao động

Đà Nẵng đình chỉ điều tra vụ ba du khách chết do nghi nhiễm độc

Loading...
Bình luận của bạn !

Tin đọc nhiều
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều