Tân thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông vừa được bổ nhiệm là ai?

Hôm nay (19/9), Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo mới cho Bộ Thông tin và Tryền thông.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và là tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Tân thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông vừa được bổ nhiệm là ai? - ảnh 1 Tân thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông vừa được bổ nhiệm là ai? - ảnh 1Tân thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông vừa được bổ nhiệm là ai? - ảnh 3

tân thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông Phạm Anh Tuấn.

Ông Tuấn từng kinh qua các vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Từ tháng 2/2011, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).

Tháng 9/2013, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Tới tháng 12/2017, ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

>> Xem thêm: 

Ông Trương Minh Tuấn vi phạm vì lời hứa tạo điều kiện làm Bộ trưởng

Tại sao ông Nguyễn Bắc Son nhiều lần viết đơn nộp lại 3 triệu USD?

Thành tựu trong 9 năm xây dựng nông thôn mới là to lớn, toàn diện và lịch sử

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều