Loading...

Tại sao lợi ích ròng từ chiến tranh thương mại không quá lớn cho Việt Nam?

Nếu tất cả các kịch bản xấu xảy ra, Việt Nam có nguy cơ mất lợi thế quan trọng nhất: chi phí thấp đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều