Startup Uber cho TeleMarketing từ bỏ 1 triệu USD của Shark Liên để nhận 300.000 USD của Shark Dzung bởi một câu nói: Em chọn tiền bây giờ hay chọn tiền trong tương lai

nền tảng kết nối tư vấn viên với doanh nghiệp đã từ chối 1 triệu USD của Shark Liên để nhận 300.000 USD của Shark Dzung trong tập 13 Shark Tank Việt Nam. Nhờ việc...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều