Siêu ủy ban: Tiếp tục giảm tỷ vốn Nhà nước tại ACV là chưa phù hợp!

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là Uỷ ban) đã có báo cáo gửi Bộ Tài chính, trong đó, thông tin về tình hình thoái vốn tại các DNNN do...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều