Loading...

Sẽ kiểm toán một số quỹ tài chính lớn trong năm 2020?

Sự vào cuộc của Kiểm toán Nhà nước được xem như một trong những giải pháp để cùng khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều