Loading...

SCIC muốn thoái hết vốn tại IKH với giá 37.000 đồng/cổ phần

SCIC sẽ chào bán cả lô 755.000 cổ phiếu IKH với giá 37.000 đồng/cổ phần vào ngày 5/12 tới.

SCIC muốn thoái hết vốn tại IKH với giá 37.000 đồng/cổ phần - ảnh 1

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu IKH trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) công bố đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật (mã IKH-UPCoM).

Theo đó, SCIC sẽ chào bán cả lô 755.000 cổ phiếu IKH với giá 37.000 đồng/cổ phần vào ngày 5/12 tới.

Hiện Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật có vốn điều lệ 15,71 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 101A Nguyễn Khuyến, Hà Nội. Hoạt động chính là in ấn, kinh doanh mua bán các loại vật tư thiết bị phục vụ ngành in và cho thuê văn phòng, nhà xưởng.

Cổ phiếu của công ty đã được giao dịch trên UpCoM, HNX với mã IKH và ngày giao dịch đầu tiên là ngày 8/1/2018.

Trên Thị trường chứng khoán, 6 tháng đầu năm giá cổ phiếu IKH tăng 31,97% từ vùng giá 5.990 đồng/cổ phiếu lên 7.900 đồng/cổ phiếu và 3 tháng nay, cổ phiếu này không có phát sinh giao dịch.

Tính đến ngày 17/7/2019, cổ đông của công ty có cổ đông nhà nước chiếm 48,06% - tương ứng 755.000 cổ phần và cổ đông khác là 51,94% tương ứng 816.000 cổ phần. Cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên có SCIC với 48,06% và cổ đông cá nhân là bà Phan Thị Thu Hương nắm giữ 50,50% - tương ứng 793.426 cổ phần.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu năm năm 2017 đạt hơn 17 tỷ, năm 2018 giảm nhẹ đạt 16,67 tỷ đồng, 9 tháng năm 2019 đạt 14,63 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 904 triệu, năm 2018 đạt gần 911 triệu và 9 tháng năm 2019 đạt gần 863 triệu đồng.

Đáng chú ý là trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, bên kiểm toán đã có những ý kiến kiểm toán ngoại trừ gồm: các khoản nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng từ những năm trước với tổng giá trị là gần 341 triệu đồng chưa được đối chiếu, xác nhận. Đồng thời, công ty cũng chưa thực hiện đánh giá để trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho các khoản nợ phải thu tồn đọng này;

Các khoản phải thu về tiền thuế đất là gần 929 triệu đồng và liền lãi chậm nộp thuế đạt là hơn 255 triệu đồng. Đây là tiền đất truy thu và tiền lãi chậm nộp phát sinh từ năm 2010 chưa được công ty ghi nhận và các chi phí của các năm trước.

Điều này dẫn đến khoản mục "Thuế và các khoản phải thu Nhà nước", "Phải thu ngắn hạn khác" trên Bảng cân đối kế toán tai các thời điểm 01/01/2018 và 31/12/2018 đang phản ánh thừa số tiền lần lượt là gần 929 triệu và hơn 255 triệu đồng, đồng thời khoản mục "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" đang phản ánh thừa tổng số tiền là gần 1,2 tỷ đồng.

Hiện công ty đang quản lý 2.547,5m2 đất tại 101A Nguyễn Khuyến, Hà Nội là đất thuê trả tiền hàng năm (30 năm, kể từ ngày 15/10/1993) được sử dụng sản xuất kinh doanh, cho thuê văn phòng; 58,5m2 tại 120 Nguyễn Khuyễn, Hà Nội là đất thuê trả tiền hàng năm được sử dụng cho bộ phận kinh doanh và cho thuê cửa hàng.

>> Xem thêm: 

Một startup Việt rót 3,5 triệu USD vào ứng dụng tiếng anh trực tuyến

JPMorgan Chase khuyên bán vàng, mua chứng khoán trong 2020

Từng được PYN Elite

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều