Loading...

SCIC đấu giá trọn lô 36,3% cổ phần Vocarimex với giá 986 tỷ đồng

Giá khởi điểm SCIC muốn thoái vốn cao hơn 34% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu VOC.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều