Loading...

SBT điều chỉnh giảm 56 tỷ đồng LNST sau kiểm toán

Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị trực thuộc điều chỉnh kết quả kinh doanh sau kiểm toán.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều