Loading...

Sau thanh tra thuế, PVD được điều chỉnh giảm giảm lỗ gần 60 tỷ cho năm 2018

PV Drilling phải nộp bổ sung gần 79 triệu đồng tiền thuế và được điều chỉnh giảm lỗ năm 2018, số tiền hơn 59,5 tỷ đồng

Sau thanh tra thuế, PVD được điều chỉnh giảm giảm lỗ gần 60 tỷ cho năm 2018 - ảnh 1

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PVD từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD-HOSE) thông báo kết luận của thanh tra thuế.

Theo đó, số tiền PV Drilling phải nộp bổ sung gần 79 triệu đồng tiền thuế - trong đó, bao gồm: phạt do khai sai thuế thu nhập cá nhân dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền 12,096 triệu đồng; phạt do vi phạm thủ tục về thuế, số tiền 2,1 triệu đồng.

Các hình thức khắc phục hậu quả: Truy thu thuế thu nhập cá nhân với số tiền là 60,58 triệu đồng; tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân là hơn 4 triệu đồng. Tiền chậm nộp thuế đã tính đến ngày 11/11/2019.

Đáng chú ý là PVD được điều chỉnh giảm lỗ năm 2018, số tiền 59,5 tỷ đồng.

PV Drilling cho biết về bút toán điều chỉnh giảm lỗ năm 2018, đây là khoản thuế nhà thầu nước ngoài tạm nộp tại Malaysia được xem như là một khoản phải thu trong tương lai, do đó PV Drilling đã thực hiện điều chỉnh trong Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và đã công bố thông tin theo quy định và việc điều chỉnh giảm lỗ năm 2018 không ảnh hưởng đến nghĩa vụ nộp thuế năm 2018 của PV Drilling.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của PV Drilling, doanh thu thuần năm 2018 đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 41,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 173 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ.

Về kết quả Kinh doanh hợp nhất quý 3/2019, doanh thu của PVD 1.069,4 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế giảm 76% từ 112,4 tỷ xuống còn 27,1 tỷ đồng.

PVD cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3/2019 giảm tới 76% so với cùng kỳ là do doanh thu giảm như giàn khoan PV Drilling 11 không hoạt động, giảm doanh thu hoạt động kỹ thuật, cung ứng nhân lực, giảm hoàn nhập chi phí dự phòng khó đòi (quý 3/2018 thu hồi được 200 tỷ, còn quý 3/2019 chỉ thu được 50 tỷ đồng)...

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng năm 2019, PVD báo lãi 49 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ là do tăng hiệu suất sử dụng giàn khoan và đơn giá cho thuê giàn cũng như thay đổi cách tính khấu hao.

>> Xem thêm: 

Đua thiết kế lại logo cổ vũ cách biệt cộng đồng

G20 sẽ bơm 5.000 tỷ USD cứu kinh tế toàn cầu

Mua căn hộ dự án dLusso hưởng ưu đãi

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều