Saigon Cargo Service (SCS): Ký thêm hợp đồng với một số hãng hàng không nước ngoài, LNST quý 1 tăng 17%, đạt 106 tỷ đồng

Năm 2019 Saigon Cargo Service đặt mục tiêu đạt 537 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều