Loading...

Saigon Cargo Service: Quý 2 lãi 133 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳ

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Saigon Cargo Service đạt 240 tỷ đồng LNST tăng trưởng 21% so với cùng kỳ 2018.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều