Loading...

REE đặt kế hoạch 1.369 tỷ đồng LNST; trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 16%

Cơ điện lạnh REE cũng đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 ước đạt 5.696 tỷ đồng, tăng 14% so với doanh thu đạt được năm 2017.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều