Loading...

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup chi 124 tỷ VND tài trợ 20 dự án khoa học Việt, yêu cầu tối thiểu 70% nhân sự Việt Nam

Điều kiện trên nhằm đảm bảo đúng mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học Việt và sự phát triển của khoa học nước nhà trên tinh thần phi lợi nhuận.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều