Loading...

Quốc hội chốt chỉ tiêu 2019: GDP và CPI đều thận trọng

Mức tăng GDP 6,6-6,8%, CPI khoảng 4% cho 2019 đều được giải trình là bảo đảm thận trọng...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều