PVOIL ước đạt 35.816 tỷ đồng doanh thu nửa đầu năm 2019

Đối với công tác cổ phần hóa, tái cấu trúc, Tổng Giám đốc PVOIL – ông Cao Hoài Dương yêu cầu các bộ phận chức năng phải tăng tốc để sớm hoàn thành quyết...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều