PVCoating (PVB) điều chỉnh lỗ thêm 8% sau kiểm toán

Sau kiểm toán PVCoating báo lỗ 32,4 tỷ đồng sau thuế

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều