Loading...

Phê duyệt Đề án xây tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương

“Xây dựng Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương” là 1 trong 3 đề án tham gia Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền...

Phê duyệt Đề án xây tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương - ảnh 1

Đề án “Xây dựng Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương” thuộc danh sách các đề án tham gia chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020, sẽ do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Theo Quyết định 4122 được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký ban hành vào cuối tháng 10/2017, cùng với đề án “Xây dựng Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương”, Danh sách các đề án tham gia chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 còn có 2 đề án: “Giáo dục kiến thức, kỹ năng tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2017- 2020” do Bộ GD&ĐT cùng Bộ LĐTB&XH chủ trì; và chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” do Bộ Công Thương chủ trì.

Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1997 ngày 18/10/2016. Chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam; nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhận thức của người tiêu dùng nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bảo đảm công bằng Xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 là đến năm 2020, bảo đảm tối thiểu 5.000 lượt cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 15.000 lượt tổ chức, cá nhân Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên toàn quốc được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; bảo đảm tối thiểu 20.000 lượt học sinh, sinh viên được giảng dạy, đào tạo các nội dung Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiến thức và kỹ năng tiêu dùng.

Đồng thời, xây dựng hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng thống nhất trên toàn quốc với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên toàn quốc; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng; bảo đảm 80% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trong đó tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 70% vụ việc được tiếp nhận….

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

>> Xem thêm: 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Chúng ta không được vấp ngã để kinh tế Việt Nam tụt dốc”

Lĩnh vực thanh toán hấp dẫn nguồn vốn ngoại

Hành trình đón dâu đặc biệt trên trời

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều