Phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Có nhất thiết phải chờ công ty xếp hạng tín nhiệm?

Các công ty xếp hạng tín nhiệm giúp thị trường trở nên minh bạch hơn nhưng không vì vậy mà lạm dụng, trông chờ hết vào các công ty xếp hạng tín nhiệm để...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều