Loading...

Phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”

Tại hội nghị, ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và phát động phong trào thi đua quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” - ảnh 1
Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, quận Hoàn Kiếm có chỉ số cải cách hành chính lầ 87,27%, đứng thứ 8 trên 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, UBND quận Hoàn Kiếm cũng phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” với mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận Hoàn Kiếm về văn hóa ứng xử, chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân, gương mẫu trong gia đình và xã hội; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội; xây dựng đội ngữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn quận “Kỷ cương – Trách nhiệm – Tận tình –Thân thiện”.

Phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” - ảnh 2
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự hội nghị.

Từng bước xây dựng hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, xây dựng quận Hoàn Kiếm văn minh, hiện đại; góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người dân khu phố cổ, xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh theo hướng phát triển toàn diện.

Phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” - ảnh 3 Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện ...

Công Phương

Phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” - ảnh 4

>> Xem thêm: 

Tai nghe hỗ trợ họp trực tuyến

Ghế thư giãn khi làm việc tại nhà

Những mẫu bàn làm việc tại nhà

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều