Loading...

Phân biệt to và for trong câu chỉ mục đích

"Shes going to university _____ her studies", bạn sẽ chọn "for continuing" hay "to continue" để điền vào chỗ trống trong câu trên?

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều