Loading...

Phác hoạ bức tranh thu - chi NSNN năm 2019

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 2019 dự kiến hơn 1,411 triệu tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều