PCC1 thông qua phương án phát hành hơn 26 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%

Năm 2018 PCC1 đạt hơn 466 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều