Loading...

Ông Nguyễn Đức Tài đăng ký mua cổ phiếu Thế giới di động

Hiện tại, ông Tài đang nắm giữ 11,46 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng tỷ lệ 2,585%. Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Tài sẽ nắm giữ 11,76 triệu cổ phiếu...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều