Loading...

Ông lớn VinGroup, GE, LG…tác động như thế nào đến kinh tế Hải Phòng?

Báo cáo của Cục Thống kê thành phố Hải Phòng đã làm rõ tình hình sản xuất của một số doanh nghiệp có đóng góp quan trọng với tăng trưởng toàn ngành công...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều