Loading...

NXB Giáo dục chi thù lao cho lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM: Bộ GD-ĐT nói gì?

Chiều tối 6.12, đại diện Bộ GD-ĐT có ý kiến việc Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn một bộ SGK và nhận thù lao hằng...

Phần trả lời này ghi rõ: Theo quy định của luật Xuất bản thì việc liên kết với tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất bản quy định trách nhiệm của Tổng giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bản. Vì vậy Tổng giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm về đối tác, hình thức liên kết và giao kết hợp đồng liên kết đối với từng xuất bản phẩm (ở đây là SGK).
>> UBND TP.HCM yêu cầu Sở GD-ĐT giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục
Trách nhiệm của đối tác (cá nhân, tổ chức) liên kết xuất bản với nhà xuất bản đã được quy định trong luật Xuất bản và các quy định có liên quan của pháp luật. Ngoài ra, nếu đối tác liên kết xuất bản là cán bộ, công chức nhà nước thì phải tuân thủ các quy định của luật Công chức, luật Phòng chống tham nhũng...; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng tránh sự xung đột về lợi ích có thể xảy ra.
Trong trường hợp này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Sở GD-ĐT TP.HCM có trách nhiệm giải trình cụ thể về việc mà báo chí đã nêu.
Theo Bộ GD-ĐT, để bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong việc lựa chọn SGK, dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ GD-ĐT đang đăng mạng xin ý kiến rộng rãi đã quy định: “Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các nhà xuất bản không được tham gia vào Hội đồng lựa chọn SGK". Cùng với việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương, Bộ GD-ĐT sẽ cùng với các cơ quan quản lý ở địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông để đảm bảo việc thực hiện pháp luật, công bằng, công khai, minh bạch.
Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều