Noibai Cargo (NCT) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50%

Năm 2018 Noibai Cargo trả cổ tức tổng tỷ lệ 90%.

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều