“Nợ xấu chưa thể xử lý nhanh do nhiều khoản nợ liên quan đến vụ án, hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, nợ xấu chưa thể xử lý nhanh được do nhiều khoản nợ liên quan đến vụ án, hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh và khả năng trích...

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều