Loading...

Nợ có khả năng mất vốn của MB tăng 40% trong 9 tháng đầu năm, lượng trái phiếu doanh nghiệp nắm giữ tăng vọt

Ngân hàng cũng có khoản phải thu đáng chú ý đến từ Bankplus trị giá hơn 2.500 tỷ...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều