NKG giảm về vùng đáy, Công ty riêng của Chủ tịch Thép Nam Kim vẫn bán bớt 19 triệu cổ phiếu

Trong khi đó SMC và lãnh đạo chủ chốt của Thép Nam Kim đang tích cực mua vào.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều